פיטו

ברוך הבא למהפכה בחווית משתמש של תוספי התזונה

Section

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. עודכן לאחרונה: 26באוגוסט, 2021

כללי

 1. השימוש באפליקציית "fitto" ("האפליקציה") לרבות מבלי להגביל בכל השירותים והמוצרים המוצעים דרך האפליקציה מזמן לזמן ולרבות תכנים כלשהם המוצגים בה כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות המצורפת אליהם.

 

 1. תנאי השימוש יוצרים חוזה מחייב בינך ("אתה" או "המשתמש") לבין חברת פיטו בע"מ ("אנו", "פיטו" או "פיטו"). על ידי התקנת האפליקציה ו/או השימוש בה, הנך מסכים לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בה. כל שימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים דרכה, לרבות שימוש בהרשאות הנדרשות אגב תפעולה, הינו באחריותך המלאה ותוך הסכמתך לכלל תנאי השימוש. הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו.
 2. פיטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של כל שינוי לתנאי השימוש יהיה מרגע פרסומו באפליקציה והמשך השימוש באפליקציה מהווה את הסכמתך לשינוי כאמור. הנך מתבקש לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת על מנת לוודא שאתה מודע לנוסח המעודכן ביותר.
 3. בנוסף, פיטו שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האפליקציה בכל זמן, לרבות מבלי להגביל על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה של שירותים או אפשרויות כלשהם, שינוי מבנה האפליקציה, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים דרך האפליקציה וכל מאפיין אחר בה, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת.
 4. השימוש באפליקציה אינו מיועד למשתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או להשתמש בה ו/או במוצרים ובשירותים המוצעים דרכה.

תיאור האפליקציה

 1. האפליקציה מאפשרת למשתמשים לנהל את צריכת תוספי התזונה שלהם המוגשים למשתמשים בקפסולות ייחודיות שפיתחה פיטו באמצעות בקבוק חכם המקושר לאפליקציה.
 2. האפליקציה עוקבת אחרי הרגלי הצריכה של המשתמשים ומסייעת להם לעמוד ביעדים שהוגדרו מראש באפליקציה. בין היתר, האפליקציה מציעה מאמן וירטואלי שמסייע למשתמשים בשימוש באפליקציה ובהתקדמות להשגת המטרות שהגדירו.
 3. בנוסף, האפליקציה מאפשרת למשתמשים להזמין תוספי תזונה בצורה קלה ונוחה, לנהל מערכת התרעות ותזכורות מתקדמת ועוד.

רישיון

 1. פיטו מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, לא בלעדי, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה, לשימושך האישי והפרטי בלבד (ולא לשימוש מסחרי), להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר נייד, טאבלט או מחשב שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש. הרישיון ניתן לביטול בכל עת וייחשב כמבוטל בכל מקרה בו תחליט פיטו לסגור את חשבונך מכל סיבה שהיא, לרבות מבלי להגביל בשל הפרת תנאי השימוש. מובהר בזאת כי לפיטו ישנה הזכות לשלול את גישתך לאפליקציה בכל עת ומכל סיבה או ללא סיבה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ולא תהיה לך כל טענה כלפי פיטו בנושא.
 2. הנך מורשה לעשות שימוש באפליקציה אך ורק בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של פיטו. כל שימוש אחר הנו אסור ועלול לגרום להשעיית או לסגירת חשבונך ומחיקת כל המידע שלך וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שעומד לפיטו על פי חוק ו/או על פי תנאי השימוש. בין היתר, השימושים הבאים הנם שימושים אסורים שהנך נדרש להימנע מהם ולא לאפשר לאחרים לעשותם:
 • עשיית שימוש מסחרי כלשהו באפליקציה, לרבות מבלי להגביל לעשות שימוש כלשהו מעבר לשימוש פרטי למטרות המקוריות של האפליקציה בכל מידע הנכלל באפליקציה. 
 • הצגת תכנים מהאפליקציה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • העתקת, שינוי, ביצוע הנדסה חוזרת, הפצה, פרסום, מכירה, מתן זכויות כלשהן באפליקציה ו/או בחשבון המשתמש ו/או בכל מידע ותכנים הכללים באפליקציה.
 • גישה או הרשאת גישה לאחרים לאפליקציה באמצעים אוטומטיים, בוטים או כל תוכנה אחרת, בין היתר לשם כרייה ואיסוף מידע מהאפליקציה, לרבות מבלי להגביל, מידע על משתמשים אחרים.
 • עשיית שימוש באפליקציה או בכל חלק ממנה ו/או בתכני האפליקציה בכל דרך שאינה חוקית, אינה מוסרית, פוגענית ו/או פוגעת בזכויות צד שלישי, לרבות מבלי להגביל בזכויות קניין רוחני, בזכות לפרטיות וכדומה.

פתיחת חשבון ורישום לאפליקציה

 1. לשם קבלת השירותים והשימוש באפליקציה יש צורך לפתוח חשבון משתמש. ההרשמה לאפליקציה עשוייה להתאפשר (לפי שיקול דעתה של פיטו) ישירות באמצעות הגדרת חשבון חדש לרבות קביעת שם משתמש וסיסמא, או דרך רשתות חברתיות ופלטפורמות נוספות כגון פייסבוק, גוגל וטוויטר. במקרה שבו נרשמת לאפליקציה דרך רשת חברתית או פלטפורמה אחרת כלשהי כאמור לעיל, תקבל פיטו את הפרטים האישיים שסיפקת לרשת החברתית או לפלטפורמה הרלוונטית ובין היתר עשויה פיטו לקבל את שמך, כתובתך, פרטי התקשרות, תמונתך וכדומה.
 2. במקרה שבו נרשמת ישירות לאפליקציה תתבקש לספק את המידע הבא:
 • שם מלא;
 • כתובת דואר אלקטרוני; 
 • כתובת פיזית;
 • מין (ז/נ); 
 • תאריך לידה/גיל; 
 • פרטי התקשרות נוספים; 
 • פרטים אישיים נוספים כגון גובה, משקל, הרגלים תזונתיים, הרגלי אימון ועוד;
 • מטרות ויעדים שיוגדרו לטובת השימוש באפליקציה;
 • פרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר לפי שיקול דעתה של פיטו (מתן פרטי תשלום הכרחי על מנת לעשות שימוש בחלק מהשירותים באפליקציה כגון הזמנת קפסולות).
 1. הנך מתחייב לספק לפיטו מידע מלא, עדכני ומדויק ובמידה וחל שינוי במידע כלשהו שמסרת לחברה ו/או שהזנת לאפליקציה בכל שלב של שימוש בשירותים של פיטו ולעדכן את המידע הרלוונטי באפליקציה. פיטו לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך במקרה שבו המידע שמסרת יתברר כלא נכון, לא מדויק או לא עדכני. בין היתר, פיטו לא תהיה אחראית לאי קבלת מוצרים שהוזמנו דרך האפליקציה במקרה בו פרט כלשהו לרבות כתובתך אינו מעודכן.

הזמנות מוצרים באפליקציה; מחירים ותשלומים

 1. האפליקציה מאפשרת למשתמשים להזמין מוצרים שונים, לרבות הזמנה אוטומטית מתחדשת מדי חודש או פרק זמן אחר בהתאם לאפשרויות שתציע פיטו מזמן לזמן.
 2. אספקת מוצרים כלשהם כפופה להימצאות המוצרים הרלוונטיים במלאי ולפיטו לא תהיה כל אחריות בשל אי הימצאות מוצרים כלשהם במלאי, לפני או אחרי מועד ההזמנה.
 3. על מנת להזמין מוצרים דרך האפליקציה תתבקש לספק פרטי תשלום לרבות מספר כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס, קוד (3 ספרות בגב הכרטיס) וכדומה.
 4. פיטו רשאית לקבל שלא לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי מסוים לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.
 5. למעט אם צוין אחרת במפורש, כל המחירים הנקובים באפליקציה כוללים מע"מ כחוק.
 6. בהתאם להוראות החוק הישראלי, ניתן לבטל עסקה שבוצעה באפליקציה בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילמה פיטו בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לפיטו תחול על המשתמש. במידה והחוק מאפשר ו/או יאפשר תנאי החזר עדיפים על הרשום בתנאי שימוש אלה, לרבות גביית עמלות טיפול, זמני ביטול קצרים יותר וכדומה, פיטו שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לאמור בחוק כפי שיהיה מעת לעת.
 7. מגוון המוצרים המוצג באפליקציה יקבע על ידי פיטו מעת לעת והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים.
 8. אופן הצגת המוצרים באפליקציה נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של פיטו והתמונות המוצגות באפליקציה הנן להמחשה בלבד ולא יחייבו את פיטו.
 9. מחירי המוצרים שיפורסמו באפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של פיטו מעת לעת. במקרה בו הופיעה באפליקציה טעות במחירו של מוצר, אשר משתמש סביר (המודע בין היתר למחירים של מוצרים מקבילים בשוק) היה יכול לדעת שמדובר בטעות, לא יחייב המחיר המוטעה שצוין באפליקציה לגבי אותו מוצר את פיטו והמשתמש יהיה רשאי לבחור האם לבטל את הרכישה או לשלם את המחיר הנכון של המוצר אותו תנקוב פיטו. בנוסף, במקרה שמוצר מסוים פורסם במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
 10. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באפליקציה הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע לא מדויק או חסר.
 11. על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על המשתמש להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לפיטו. פיטו תטפל בכל בעיה שעליה ידווח משתמש באופן מידי כאמור בהתאם ליכולתה, לרבות האפשרויות העומדות לרשותה בפניה לספקיה, ובכפוף להוראות החוק הרלוונטי.
 12. מבלי לפגוע באמור לעיל, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק את המוצר טרם פתיחתו ולבדוק שכל הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר הינם לשביעות רצונו המלאה. הנתונים אשר מוטלת על המשתמש החובה לבדוק לפני פתיחת האריזה הינם: תאריך פג תוקף, משקל התכולה, רשימת רכיבים ומשקלם ורכיבים אלרגנים. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא יש ליידע את שירות המשתמשים לפני פתיחת המוצר.

קניין רוחני

 1. האפליקציה, עיצובה, הקוד שלה וכן התוכן המצוי באפליקציה מעת לעת מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של פיטו או של צדדים שלישיים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין התאגיד וצדדים שלישיים אחרים.
 2. בתנאי שימוש אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 3. הקניין הרוחני של פיטו יכלול בנוסף גם פטנטים (במידה וקיימים מזמן לזמן), סימני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מוניטין, ידע, מידע סודי (שייחשב לצורך זה ככל מידע לא ציבורי שהגיע לידיעת המשתמש מפיטו), תגליות, רעיונות, שיפורים, מדגמים, המצאות, לוגואים, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות.

הגבלת אחריות והחרגות מצגים; שיפוי

 1. האפליקציה ותוכנה, לרבות המוצרים והשירותים המוצעים בה, מוצעים למשתמשים כמות שהם ופיטו לא תהיה אחראית לטעויות או חוסר דיוקים, לאי זמינות האפליקציה או השירותים, לתקלות, וכדומה.
 2. פיטו אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה של מוצרים באפליקציה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, מסירת פרטים שגויים או לא מעודכנים, רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באפליקציה ע"י צד ג' כלשהו, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש וכדומה. מובהר כי המשתמש אינו רשאי למסור לצד ג' כלשהו את שם המשתמש ואת ססמתו לאפליקציה.
 3. פיטו לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפיטו והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין. 
 4. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא פיטו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש. בנוסף, בשום מקרה לא תהיה פיטו אחראית לנזק עקיף ו/או תוצאתי, נזק מיוחד וכדומה. 
 5. מידע מקצועי כגון מאמרים, מחקרים וכדומה במידה ומוצג באפליקציה ניתן רק לשם העשרה. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהם, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם של מוצרים או שירותים כלשהם של פיטו.
 6. המוצרים הנמכרים או המוצגים באפליקציה אינם תרופות או טיפול רפואי ואינם מיועדים לרפא מחלה או מצב רפואי כלשהם. 
 7. ההסתמכות על המידע באפליקציה היא על אחריות המשתמש בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא בתחום הרלוונטי טרם רכישת מוצר או שירות כלשהם. כל המידע הנמצא באפליקציה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון המלצה ו/או השגחה רפואית של רופא או מטפל כלשהו. אין להשתמש או להסתמך על התוכן המוצג באפליקציה למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות למיניהן. אם יש מידע או חשש לבעיה רפואית כלשהי, חובה עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על התכנים באפליקציה.
 8. ידוע למשתמש כי אין לצרוך מוצר אשר קיימת רגישות לאחד הרכיבים המופיעים באזהרת האלרגנים וכי במידה ויעשה זאת, יהיה זה באחריותו הבלעדית.  
 9. באפליקציה עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרים ו/או לאפליקציות שאינם מופעלים על ידי פיטו ואינם בבעלותה. קישורים אלו נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים, ואין לראות בהם משום המלצה או חוות דעת של פיטו לגביהם ו/או לגבי כל מוצר או שירות המוצעים בהם.
 10. המשתמש ישפה את פיטו וכן את בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי שימוש אלו ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש או שתועלה נגד פיטו על ידי צד שלישי כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באפליקציה ו/או במוצר או בשירות כלשהו של פיטו, לרבות הפרת תנאי שימוש אלו.
 11. לפי הנחיות משרד הבריאות, נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים חייבים להיוועץ ברופא לפני נטילת תוספי תזונה כלשהם.

כללי

 1. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין פיטו והמשתמש לא יעלה טענה כלשהי כנגד פיטו בעניין זה.
 2. אם סעיף כלשהו בתנאי שימוש אלו ימצא בלתי חוקי או בלתי אכיף מכל סיבה, סעיף זה ייחשב כאילו נמחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיותם ותקפותם של תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, הצדדים יפעלו לפי תנאי הדומה ככל האפשר לסעיף שנמחק. 
 3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין פיטו לבין המשתמש בכל הנוגע לשימוש באפליקציה ו/או רכישת מוצרים ושירותים של פיטו והם מחליפים ומבטלים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באפליקציה וכל תוכן שבה ללא קשר למועד שבו הבנה ו/או הסכמה אחרת כאמור ניתנו או הושגו.
 4. על ההתקשרות בין המשתמש לבין פיטו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. פיטו והמשתמש מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור בתוך 30 יום ממועד פריצת הסכסוך אזי כל צד יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בתל-אביב יפו לשם יישוב הסכסוך.
 5. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו לפיטו במייל: info@fitto.co.

 

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 26 באוגוסט, 2021

כללי

 1. פיטו בע"מ ("פיטו" או "החברה") מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באפליקציה בהתאם להוראות הדין החלות בנושא מעת לעת.
 2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לתאר את סוגי המידע שנאסף עליך ("אתה" או המשתמש"), תוך כדי השימוש שהנך עושה באפליקציה (לרבות הרשמה לאפליקציה), הדרכים שבהן פיטו אוספת מידע כאמור, השימוש שפיטו עושה במידע זה לרבות העברתו לצדדים שלישיים וכן זכויות ספציפיות שיש לך בכל הנוגע למידע שנאסף עליך. 
 3. מדיניות פרטיות זו הנה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האפליקציה ותנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו לכל דבר ועניין. הפרת מדיניות פרטיות זו תיחשב כהפרת תנאי השימוש ולהיפך ובכל מקרה של הפרה תהיה פיטו רשאית (אך לא חייבת) להשעות את חשבונך, לבטלו ו/או לנקוט בכל אמצעי או סעד אחר העומד לרשותה בהתאם לדין החל. 
 4. פיטו רשאית לשנות מפעם לפעם את הוראות מדיניות פרטיות זו לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. שינויים אלו יעודכנו במדיניות הפרטיות ויועלו לאפליקציה. הנך נדרש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות הפרטיות באפליקציה על מנת לוודא שהנך מודע לנוסח המעודכן ביותר. בכל מקרה, המשך השימוש באפליקציה לאחר פרסום השינויים כאמור לעיל יהווה הסכמה מצידך לשינויים כאמור.
 5. באמצעות הורדת האפליקציה, ההרשמה אליה ו/או השימוש בה, הנך מסכים להוראות מדיניות פרטיות זו כפי שתהיה מפעם לפעם.

המידע שנאסף על ידי פיטו

 1. פיטו עושה מאמצים לצמצם את איסוף המידע האישי על המשתמשים באפליקציה למינימום ההכרחי על מנת להשיג את מטר
 2. במהלך ההרשמה ופתיחת החשבון מתבקש המשתמש לספק מידע אישי כדלקמן אשר חלקו מנדטורי (חובה לספקו) וחלקו נתון לבחירת המשתמש: 
  • שם מלא;
  • כתובת דואר אלקטרוני; 
  • כתובת פיזית;
  • מין (ז/נ);
  • תאריך לידה/גיל;
  • תמונה אישית;
  • פרטי התקשרות נוספים;
  • פרטים אישיים נוספים כגון גובה, משקל, הרגלים תזונתיים, הרגלי אימון ועוד;
  • מטרות ויעדים שיוגדרו לטובת השימוש באפליקציה;
  • פרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר לפי שיקול דעתה של פיטו (מתן פרטי תשלום הכרחי על מנת לעשות שימוש בחלק מהשירותים באפליקציה כגון הזמנת קפסולות).
 3. בנוסף, במהלך השימוש באפליקציה נאסף על המשתמשים מידע לגבי פעילות גופנית שהם מבצעים, נתוני בריאותיים, מטרות שהמשתמשים מגדירים באפליקציה, מעקב פעילות, מידע תשלומים, ויזה, תמונות ורשימות אנשי קשר.
 4. בעת השימוש באפליקציה, תתבקש לאפשר לאפליקציה גישה לנתונים הקיימים במכשיר הנייד, בטאבלט או במחשב שלך, כגון גלריית תמונות, מצלמה וגישה לנתוני כושר (כגון מד צעדים). רשימת ההרשאות הנדרשת לאפליקציה עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של פיטו ומפורטת בעת התקנת או עדכון גרסה של האפליקציה. ניתן לבטל את הגישה דרך ההגדרות במכשיר בהתאם להגדרות במכשירך. ביטול ההרשאות עלול למנוע שימוש מלא בכל שירותי האפליקציה. הנתונים האמורים ישמשו את פיטו בלבד ולא יועברו לשימוש צד ג׳ ללא אישור מראש של המשתמש.
 5. במהלך השימוש באפליקציה יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באפליקציה ע”י המשתמש, לרבות שירותים בהם התעניין, עמודים בהם צפה וכיו”ב. נתונים אלו, ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי
 6. הדרכים שדרכן פיטו עשויה לאסוף מידע אודותיך: (א) דרך הרשמה או שימוש באפליקציה, (ב) דרך שיחות טלפוניות שאנחנו מקיימים איתך או התכתבויות בדואר אלקטרוני איתך או בכל דרך אחרת שבה אנחנו מתקשרים אחד עם השני, (ג) דרך צדדים שלישיים שעשויים לספק לנו מידע אודותיך על מנת שנוכל להעניק לך שירותים (למשל חברות משלוחים, חברות אשראי ועוד).
 7. בנוסף, פיטו עשויה לאסוף עליך מידע רפואי – אך ורק במידה שבחרת למסור לנו מידע רפואי, לרבות מצב רפואי, רגישויות, טיפולים או תרופות שאתה מקבל וכדומה.

השימוש במידע שפיטו אוספת

 1. פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים שנמסרו על ידו ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באפליקציה), יישמרו במאגר מידע של פיטו ופיטו מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות המפורטות להלן:
  • יצירת קשר עם המשתמש בנוגע לפעילותו באפליקציה, חשבון המשתמש, ענייני שירות לקוחות ונושאים שונים הקשורים לאפליקציה, לרבות דיוור ישיר.
  • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת פיטו, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת.
  • לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש והשירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה וציפיותיהם, שינוי או ביטול של שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את פיטו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • להעביר, לאחר אישור מפורש ומראש של המשתמש, פרטים לצד ג׳ לצורך המשך טיפול.
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית.
  • להציג תוכן ופרסומים המותאמים אישית למשתמש (בין אם מוצרים ושירותים שלנו ובין אם של שותפינו העסקיים).
  • בכל דרישה של גורם צד ג׳ למסירת מידע על פי דין.
  • לצורך תחזוקת האפליקציה, שדרוגים ודומה.
  • לצורך מתן שירות לקוחות.
  • ;לצורך הגנה על זכויותיה של פיטו או של מי ממשתמשי האפליקציה.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באפליקציה ו/או המותרת בחוק.

דיוור ישיר

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לפיטו והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא פיטו רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של פיטו. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה וכן אפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה “הסר”.
 2. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך ימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לפיטו בכתובת: info@fitto.co. אין באמור לעיל בכדי למנוע מפיטו לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק ככל שפיטו נדרשת לשומרו בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. פיטו עשויה להעביר את המידע שנאסף אודותיך לצדדים שלישיים למטרות שונות כמפורט במדיניות פרטיות זו. בין היתר יימסר מידע רלוונטי בלבד לגורמים הבאים:
  • ספקים ונותני שירותים כגון יצרנים, מפיצים, גופי מחקר שונים, שותפי שיווק ועוד.
  • צדדים שלישיים המעניקים לפיטו שירותים שונים כגון חברות שליחויות, יועצים שונים (כגון עורכי דין או רואי חשבון), חברות שרתים, ספקי שירותי תקשורת ומחשבים, שירותי דיוור אלקטרוני, חברות פרסום ויחסי ציבור ועוד.
  • שותפים עסקיים של פיטו כגון פלטפורמות שעליהן פיטו תפרסם את שירותיה או תקיים איתן שיתופי פעולה עסקיים, גופים המוכרים מוצרים ושירותים אחרים שעשויים להימכר יחד עם מוצריה ושירותיה של פיטו ועוד.
  • גופים ממשלתיים שונים כגון רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשות הדואר, משרדי ממשלה שונים כדוגמת משרד הבריאות ועוד.
  • צדדים שלישיים הבודקים אפשרות להתקשר עם פיטו או המתקשרים עם פיטו בעסקאות השקעה, מימון, רכישה, רה ארגון ועוד.
  • על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.
  • בשל צו שיפוטי המורה לפיטו למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ומי מטעמו לבין פיטו ומי מטעמה.
  • בכל מקרה בו תסבור פיטו, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ולגופם של פיטו, של המשתמש ושל צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במקרה בו העבירה או המחתה פיטו לצד שלישי את פעילותה או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות אחרת דומה לה.

אבטחת מידע

 1. פיטו עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האפליקציה, את התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין הטלפון החכם של המשתמש לבין מחשבי פיטו מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, פיטו נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האפליקציה ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 2. עם זאת פיטו מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאפליקציה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, או שהאפליקציה או הנתונים שנאספו או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של פיטו וכי ידוע למשתמש שפיטו לא תישא באחריות בגין כל נזק או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 3. דע כי אחסון מידע והעברתו באופן מאובטח אינם יכולים להיות חסינים מפני תקלות לחלוטין כגון פריצת שרתים או מחשבים על ידי האקרים, אובדן מידע בשל תקלות טכניות ואחרות וכדומה.
 4. לאור האמור, הנך מוסר לנו את המידע בהסכמה מלאה ותוך לקיחת אחריות מלאה לגבי הסכנות הכרוכות בכך ובשום מקרה לא תהיה לך טענה בעניין לגבי פיטו לרבות מבלי להגביל בכל הנוגע לנזק שעלול להיגרם לך עקב אובדן מידע אודותיך או הגעתו לידיים לא מורשות.

מידע "לא אישי" שפיטו עשויה לאסוף אודות משתמשים

 1. פיטו עשויה לאסוף אודותיך גם מידע "לא אישי" שאינו חושף את זהותך, וזאת באמצעים טכנולוגיים שונים. המידע ה"לא אישי" שנאסף אודותיך כאמור לעיל עשוי לכלול, כתובת PI, מידע על המחשב או הטלפון הנייד שבאמצעותו אתה גולש, מידע על מערכת ההפעלה שלך, סוג הדפדפן ומידע על הפעילות שלך באפליקציה.
 2. מידע "לא אישי" שנאסף אודותיך על ידי פיטו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים למטרותיה השונות של פיטו ובכפוף להוראות החוק הרלוונטיות, אך כאמור לעיל לא מדובר שיאפשר לצדדים שלישיים לזהות אותך

יצירת קשר בנושא פרטיות

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המידע של פיטו ואף לבקש מפיטו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
 2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל: info@fitto.co.
 3. בכל תכתובת לפיטו יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. פיטו תעשה את מירב המאמצים להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
Section
חזרה למעלה